Orkdal Historielag

Historielaget ble opprettet i 1968, på Svorkmo under navnet Nedre Orkland Historielag.

Laget har etter hvert selv en omfattende historie, og har utgitt mer enn 25 årbøker, med et vell av interessant informasjon om dalens historie.

Like fra begynnelsen så laget det som en naturlig del av sin virksomhet å dokumentere HELE dalens historie, og dette førte etter hvert til at virksomheten ble utvidet, og til at man trakk med folk fra hele dalføret i virksomheten.

Dette fikk sitt formelle uttrykk ved at laget i 198x skiftet navn til Orkdal Historielag.

Lagets leder opp gjennom årene har vært betydelige og viktige kulturpersonligheter:

Noen av lederne:
J.P Kvåle
Jon Tore Kvernmo
Jomar Berg
Erik Skjølberg

Laget har gjennom en årrekke samarbeidet med andre historielag, både nabolag og på landsbasis.

De første årene var virksomheten for en stor del samlet om det skrevne ord, og laget har utgitt en rekke skrifter, både bøker og hefter, i tillegg til de årvisse årbøkene.

Årbøkene er en kilde til dypt-pløyende viten om historien til dalføret vårt, og fra en sped begynnelse har bokkomiteen og redaktørene utviklet en utrolig profesjonalitet, til tross for en heller sped økonomi. 
Det er hittil (2003) kommet 27 utgaver, en god del av tidligere årganger er fortsatt tilgjengelig hos Historielaget på Fannrem. Ta kontakt med Jomar Berg eller lagets hjemmesider

På 1980-tallet kom det etter hvert fart i innsamling og dokumentasjon av eldre fotografier, i pakt med at storsamfunnet oppdaget at en "gratis" kulturskatt var i ferd med å forsvinne med de eldre generasjoner. Etterhvert som de gamle falt i fra, og slekta ryddet hus og leiligheter, forsvant både kunnskap om og gamle bilder og negativer for godt - om ingenting ble gjort.

På Orkanger var det Per Johan Solheim som fattet interesse for dette arbeidet, og som uforferdet satte i gang, i samarbeid med Arnfinn Sæthre.

Dette arbeidet førte i sin tur til en rekke bokprosjekter, som har vakt oppsikt langt utenfor kommunens grenser.

I det nye tusenåret står laget midt i kulturarbeidet i dalføret og midt i den rivende tekniske utvikling. 
Takket være midler, både fra overskudd av egne bokprosjekter og fra milde gaver og støtte fra næringslivet, er nye og moderne hjelpemidler tatt i bruk, stikkord her er Internett, Skanner og CD-ROM. 
I spissen for denne utviklingen står de samme kreftene som har drevet Bokkomiteen på 1990-tallet, det er derfor riktig å si at de som har stått i spissen her har bidratt sterkt til i føre Historielaget inn i en ny tidsalder.